Searching for Aydın Young Talents

Anisa Ozalp is selected in the "Searching for Aydın Young Talents"* in the painting category. You can find the application at this link. * Aydin is looking for young talents.
Anisa Özalp Aydın Efeler Kaymakamlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğü Genç Yeteneklerini Arıyor taramasında resim bölümünde seçildi. Başvurusuna bu linkden ulaşabilirsiniz. 
   
T.C. EFELER KAYMAKAMLIĞI ile Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı: E-53412260-604.01.01-46224364 
Konu: Aydın Genç Yeteneklerini Arıyor Projesi
İlgi: Il Milli Eğitim Müdürlüğünün 14/03/2022 tarih ve 5632264 sayılı yazısı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ” Aydın Genç Yeteneklerini Arıyor” projesi kapsamında İlimiz geneli ilkokul, ortaokul ve liselerde tüm okullarımızda öğrenim gören ve resim/müzik alanlarında yetenekli olan öğrencilerin tespiti yapılacaktır.
Söz konusu projeye katılacak olan okullarımızın 15 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar öğrenci performans videolarını veya çalışmalarını Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürlüğüne teslim etmeleri hususunda 
Gereğini bilgilerinize rica ederim. Fahrettin TÜRK - Müdür a. Şube Müdürü
AYDIN GENÇ YETENEKLERİNİ ARIYOR
AYDIN GENÇ YETENEKLERİNİ ARIYOR
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi yayınına göre;
 
                         AYDIN GENÇ YETENEKLERİNİ ARIYOR PROJESİ
 
Aydın İli genelinde müdürlüğümüze bağlı kurumlarda öğrenim gören öğrencilerden spor, görsel sanatlar ve müzik alanlarında yetenekli olanların tespit edilmesi, yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim almalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmadır.
 
Çalışmalar müzik, spor ve görsel sanatlar olmak üzere üç alanda yürütülmektedir.
 
Spor alanında yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi ve eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile yürütülen “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirmekte Projesi” kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 
Müzik ve görsel sanatlar alanlarında ile kurumumuzca bir süreç başlatılmıştır. 2021-2022 Eğitim öğrettim yılı 2. Dönem sonu itibariyle bu alanlarda yetenekli öğrencilerin tespiti çalışmalarının tamamlanması ve önümüzdeki Eğitim öğretim yılında itibaren Eğitim faaliyetlerine geçilmesi planlanmaktadır. 
​​​​​​​- Aydın genc yeteneklerini ariyor

You may also like

SEZAI KARAKOC
Sezai Karakoç’la Hayatın Öznesi Resim Yarışması
Sezai Karakoc
Sezai Karakoç’la Hayatın Öznesi Resim Yarışması
100 DAYS OF SKETCHING 2021
Anisa Ozalp, a talented digital artist, embarked on the 100 Days of Sketching challenge in 2021. Discover her captivating artwork and commission custom pieces that speak to your artistic vision.
100 day drawing challenge
100 days of drawing prompts
CHINESE WATERCOLOR
Anisa Ozalp is an artist who loves Fine Art including, but not limited to Chinese Watercolor.
Chinese Water color
Chinese Art
OIL PAINTING
Anisa Ozalp is an artist who loves Fine Art, including but not limited to Oil Painting.
Fine art
Canvas Painting
EBRU
Anisa Ozalp is creating Ebru Art, aka Art of Marbling since 2022.
Art of Marbling
Intangible Cultural Heritage
CONTINUOUS LINE CHALLENGE
Unleashing Artistic Mastery: Anisa Ozalp's Journey in the Continuous Line Challenge and One Line Drawing Method
Continuous Line Designs
One Line Challenge
FELT TOYS
Anisa Ozalp is an artist who loves fashionable cute items, including little felt toys.
Felt Crafts
Wool Felt Toys
DRAWING CAMP BY KESH
Anisa Ozalp attended 100 Day Drawing Camp by Kesh to learn Drawing and Character Design.
100 Days + 100 Lessons + 100 Drawings
Learn to draw
CUSTOMIZED SNEAKERS
Custom sneakers are a huge part of sneaker culture. Personalized Shoes Designed by Anisa Ozalp
Personalised Sneakers
Custom Sneakers
DEBAR
Anisa Ozalp, an artist, is known for her detailed oil paintings, including a series featuring a traditional Albanian girl, inspired by her mother's hometown of Debar, North Macedonia. Debar is famous for its craftsmen, woodcarving masters, and builders, with works featured in churches and cultural buildings throughout the Balkan Peninsula.
Albanian Art
North Macedonia
Back to Top